Archiwa miesięczne: Sierpień 2007

Martwa religia

WitrażTytuł może i zakłada z góry, że religia jest martwa, ale nie bez przyczyny. Postaram się to udowodnić.
Religia to taki dziwny twór, który został wymyślony do zaspokojenia ludzkiej potrzeby Boga.
Człowiek został stworzony przez Boga, który dał mu sumienie. W nim właśnie zawarł potrzebę i chęć oddawania Bogu chwały. Niestety człowiek jak większość wie zgrzeszył i po wygnianiu z ogrodu Eden stopniowo odchodził od Boga. Po wielu pokoleniach mamy teraz większość ludzi nie znających Boga.
Ale – właśnie to „ale”. Sumienie zostało! Człowiek jak się to mówi „jest przez nie gryziony”. Boga nie zna, więc sam go wymyśla. Nie żyje wiarą ale przez to co widzi, więc musi mieć obraz Boga. Konstruuje zatem posągi, maluje obrazy i tylko dodać kapłana jakiegoś i religia gotowa.
Cały dramat tej sytuacji polega na tym, że w takiej organizacji nie ma miejsca dla Boga!
Zaraz powiecie, że zaczęło się dobrze a tu znowu ta biblia…
No i bardzo dobrze, bo w Piśmie znajdziemy odpowiedzi na większość ludzkich problemów. Dlaczego więc ten pomijać?

Komuż tedy podobnym uczynicie Boga? A jakie podobieństwo przyrównacie mu? Rzemieślnik uleje bałwana a złotnik złotem go powlecze, i łańcuszki srebrne do niego odleje. A ten, który dla ubóstwa nie ma co ofiarować, obiera drzewo, któreby nie próchniało, i rzemieślnika umiejętnego sobie szuka, aby wygotował bałwana rytego, któryby się nie poruszył. Izali nie wiecie? Izali nie słyszycie? Izali się wam nie opowiada od początku? Izali nie zrozumiewacie od założenia gruntów ziemi? Ten, który siedzi nad okręgiem ziemi, której obywatele są jako szarańcza; ten, który rozpostarł niebiosa jako cienkie płótno, a rozciągnął je, jako namiot ku mieszkaniu: Tenci książąt w niwecz obraca, sędziów ziemskich jako nic rozprasza. Że nie bywają szczepieni ani wsiani, ani się też wkorzeni w ziemi pień ich; i jako jedno powienie na nich, wnet usychają, a wicher jako źdźbło unosi ich. Komuż mię tedy przyrównacie, abym mu był podobny? mówi Święty. Podnieście ku górze oczy wasze, a obaczcie! Kto to stworzył? kto wywiódł w poczcie wojsko ich, a to wszystko z imienia przyzywa, według wielkości siły, i wielkiej mocy, tak, że ani jedno z nich nie zginie? Izajasza 40:18-26

Pamiętaj! Bóg nie jest podobny niczemu ani nikomu.
Inna sprawa to świątynie i kościoły. W rozumieniu ludzkim kościół lub świątynia to budynek, gdzie odprawia się nabożeństwa, msze itd. Ludziom wydaje się, że gdy zbudują potężny budynek, to automatycznie – z urzędu Pan Bóg ich posłucha i tam zamieszka. Nic bardziej mylnego. Znowu Biblia daje nam odpowiedź:

Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach ręka uczynionych(..) Dzieje Apostolskie 7:48
Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będac Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. Dzieje Apostolskie 17:24

Przyjacielu! Boga nie spotkasz w kościele! Bóg może zamieszkać w tobie, jeśli tylko ukorzysz się przed nim, wyznasz grzechy i uwierzysz w zbawczą śmierć Jezusa na krzyżu. To jest ewangelia – dobra nowina dla ciebie, abyś nie musiał martwić się sprawą twoich grzechów, ponieważ Jezus może dać ci w prezencie odpuszczenie grzechów.

Reklamy