Archiwa miesięczne: Maj 2008

Jak ludzie wierzą w czary

Myślicie, że czarownice dawno już wyginęły, albo spłonęły na stosie? Nic z tych rzeczy. Żyją w obecnych czasach i mają się dobrze. Jedyna różnica, to że na pozór nie odróżnisz ich od normalnych ludzi. Zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że większość moich rodaków zajmuje się czarami na co dzień.
Przykłady można znaleźć dookoła siebie. Mnie zainspirował artykuł na Interii 360. Autorka wypisuje tam listę popularnych guseł. Brak mi tam jednak komentarza. Przedstawia bowiem suche fakty i stwierdza, że czary zdarzają się nawet jej. Pozwolę sobie opatrzyć to moim komentarzem.
Otóż czary to jedno z najgorszych i najniebezpieczniejszych narzędzi szatana. Posługuje się nimi w celu nawiązania kontaktu i sterowania ludźmi według jego widzimisię.
Czary są stare tak jak ludzkość. Ludzie odkąd byli zwiedzeni w Edenie przez diabła, mają skłonności do czarowania.

Nie udawajcie się do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady szukajcie, abyście się od nich nie splugawili; Jam Pan, Bóg wasz. Księga Kapłańska 19:31

Ciekawą sprawą jest również to, że zasięganie rady u czarowników jest w Biblii nazwane cudzołóstwem!

Człowiek, który by się udał do czarowników, i do wieszczków, aby cudzołożył idąc za nimi, postawię twarz swoję rozgniewaną przeciwko niemu, i wytracę go z pośrodku ludu jego. Księga Kapłańska 20:6

Człowiek parający się czarami grzeszy obrzydliwie przeciwko Bogu. Czy zatem warto zajmować się diabelskimi praktykami zamiast po prostu zaufać Bogu w trudnej sytuacji?

Reklamy

Bóg nie mieszka w kościołach

Pusty kościółTa stara prawda jest znana również i w Polsce, ale skutecznie przemilczana przy każdej okazji. Każdy katolicki ksiądz powie, że taki cytat znajdziemy w Biblii:

,,Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych.” Dzieje Apostolskie 17:24.

Zaraz potem poda tysiące niedorzecznych wymówek, które wymyślono dla uzasadnienia tego, że katolicka religia jednak ma Boga w kościele.
Zresztą prawie każda religia będzie się szczycić tym, że „ma boga” w swoich budynkach.
Pismo Święte wyraźnie mówi, że w budynku nie ma Boga. To samo też wynika z kontekstu. Ta wypowiedź jest częścią kazania Pawła w Atenach na Areopagu (zgromadzeniu najwyższym Grecji). To zgromadzenie dowiedziawszy się, że Paweł głosi w Atenach Jezusa, zaniepokoiło się o swoją pozycję i wezwali go, aby im wszystko wyjaśnił. On wtedy zauważywszy po drodze ołtarz poświęcony „Nieznajomemu Bogu” dobitnie wyjaśnił im na czym sprawa polega. Mówił, że prawdziwy Bóg nie mieszka w kościołach i co ciekawe, że nie jest podobny kamieniowi misternie rytemu albo wymysłowi człowieczemu (w.29).
Jak wielu ludzi dzisiaj wierzy w to, że idąc do kościoła idą do Boga? Nic bardziej mylnego. Oni oszukują tylko samych siebie. Bóg może zamieszkać w człowieku, który od momentu nawrócenia będzie właśnie jego kościołem.

,,Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?” 1 Koryntian 3:16

Ciężka jest to sprawa do zrozumienia dla człowieka będącego całe życie w kajdanach religijności, ale na szczęście Bóg jest wszechmocny i jego mocą może zmienić całkowicie życie człowieka, w tym myślenie, że On mieszka w kościele.
W tym może pomóc ci tutorial Jak osiągnąć życie wieczne

Fot. picture_taking__fool

60 lat państwa Izrael

15 maja przypada 60 rocznica powstania niepodległego państwa Izrael. Właściwie to odrodzenia, bo tak należy to nazwać.

Biblia przepowiada odrodzenie państwa izraelskiego

Kluczem do odpowiedzi jak odrodzi się Izrael jest księga Ezechiela r. 4:3-6, gdzie jest mowa o tym w jaki sposób i co ważne w jakim czasie to nastąpi. Z tego proroctwa wynika, że ma to nastąpić właśnie w 1948 roku. Szczególnie ciekawą sprawą jest Wojna Sześciodniowa, która wybuchła zaraz na drugi dzień po proklamacji nowopowstałego państwa Izrael. Pięć państw arabskich napadło na dużo mniejszy i wydawało by się słabszy Izrael, jednak przegrali sromotnie.
Oczywiście wszystko to są fakty historyczne i niezaprzeczalne. Świat jednak, a szczególnie media nie mówią o prawdziwym podłożu działań na Bliskim Wschodzie w tamtym czasie. Mam tutaj na myśli biblijne proroctwa oraz plan Boga dla swojego narodu wybranego. Przez proroków Bóg przepowiedział rozproszenie narodu izraelskiego jako karę za jego grzechy. Początkowo była to niewola babilońska, jednak Żydzi nie opamiętali się z grzechów, więc Bóg obiecał, że ukarze ich siedmiokroć gorzej i dłużej. Stąd właśnie wypada data z 1948 roku, kiedy to wg tego proroctwa kończy się rozproszenie Izraela.

Dlaczego Izraelem jest taki ważny?

  • Najważniejszym powodem jest to, że mój Pan – Jezus Chrystus był Żydem. Do tego jeszcze był (i jest) Królem Żydowskim,
  • Pismo Święte mówi, że „zbawienie jest z Żydów” (Jn 4:22),
  • Teren Izraela będzie głównym miejscem wydarzeń dni ostatnich.

Jakie jest Twoje podejście do sprawy Izraela?

Fot. Lausanne