Archiwa miesięczne: Lipiec 2008

Misja publiczna TVP – Kammel dostaje 60 tys. na miesiąc

Dziennik podaje, że Tomasz Kammel, znany prezenter TVP dostaje 60 tys. zł miesięcznie za „konktrakt gwiazdorski”. Do tego „pracuje” tylko kilka godzin w tygodniu. Od dawna wiedziałem, że haracz zwany abonamentem telewizyjnym jest tylko narzędziem utrzymania paru śmierdzących leni, którzy od zawsze siedzą w TVP i podejmują takie właśnie decyzje jak w przypadku Kammela.
Ja się pytam czy to jest ta „misja publiczna” TVP??

Reklamy

Pastor przebrał się za włóczęgę

Walijski pastor przebrał się za włóczęgę i żebrał pod wejściem do kościoła, a „wierni” z jego kościoła go nie poznali.
„Wierni” wydają się być nieczuli na los bezdomnego pijaka, bo omijali go z daleka. Nie obchodził ich los biedaka. Tymczasem ten człowiek zrobił im najlepszy i najprostszy test wiary jaki można sobie wyobrazić.
Wiara chrześcijańska to nie tylko teoria, jak się niektórym wydaje. Prawdziwa wiara zawsze ciągnie za sobą konkretne czyny. W wierze chrześcijańskiej nawet zwykłe czynności są zgodne z jej zasadami. Nie ma swawoli. Jeśli chcesz być chrześcijaninem – musisz przestrzegać zasad tej wiary.
Religijność, szczególnie ta nam znana- katolicka, pozwala na dużo swobody. Każdy może wierzyć w co chce i jak chce. Ważne, żeby w odpowiednim momencie (np ślub, pogrzeb) powiedzieć formułkę zgodną z kanonem katechizmu i załatwione. No i zapłacić, bo jak to tak za darmo?
Poza niedzielną mszą czy nabożeństwem większość żyje sobie jak chce. Nawet protestanci nie są tutaj wcale lepsi od innych, czego dowodem jest sytuacja z pastorem przebranym za włóczęgę.
Konsekwencją luźnego traktowania zasad wiary są właśnie takie owoce jak nieczułość na los potrzebujących. Można obwiniać pastora, księdza, ale wina leży zawsze po naszej stronie.
Dlatego życie chrześcijańskie to ciągła kontrola swojego zachowania, sprawdzanie czy aby na pewno postępuję sprawiedliwie? Czy moje działania komuś pomagają? Czy mam postawę sługi, jak nakazuje Pismo?

Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości

Psalm 113

Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.

Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, odtąd aż na wieki.

Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.

Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.

Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?

Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.

Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,

Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;

Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.

Autorem piosenki do Psalmu jest Paul Baloche, amerykański kompozytor muzyki chrześcijańskiej.